Våra uppdrag


Redan 2004 åkte ett antal medlemmar med till Lourdes. Vi deltog vidare i vårt första sommarläger för 150 handikappade/gäster i Göteborg under en veckas tid. En bal organiserades på Riddarhuset i Stockholm som genererade en intäkt på dryga 40 000 kr varav delar gavs till Birgittasystrarnas verksamhet utanför Tallinn. 2004 påbörjades även ett fortlöpande hjälpprojekt på Josephinahemmet – som är ett äldreboende i Blackeberg i Stockholm.