Sedan 2004 har Malteserhjälpen drivit ett besöksverksamhet för äldre.