Vi tjänar de fattiga och sjuka.

Nordiska Malteserhjälpen är en ideell förening, som arbetar i Salige Gérards anda för att hjälpa svaga och sjuka samt för att värna kristna värderingar och den katolska tron.

ENGAGERA DIG | STÖD OSS

Salige Gerard ledde sjukhuset redan före det första korståget. Det nya sjukhuset och härbärget stod färdiga 1063 och leddes av Salige Gerard och en stab av lekmannabröder. Han beskrevs som “ödmjuk och mycket energisk” och ledde ett broderskap som vårdade de sjuka, begravde avlidna kristna och visade pilgrimer de heliga platserna de ville besöka.

Ilona von Stryk Aulin, Ordförande, Malteserhjälpen