About us


Nordiska Malteserhjälpen är en ideell förening, som arbetar i anden av Salige Gérard för att hjälpa svaga och sjuka samt för att värna kristna värderingar och den katolska tron.

Salige Gerard ledde sjukhuset redan före det första korståget. Det nya sjukhuset och härbärget stod färdiga 1063 och leddes av Salige Gerard och en stab av lekmannabröder. Han beskrevs som “ödmjuk och mycket energisk” och ledde ett broderskap som vårdade de sjuka, begravde avlidna kristna och visade pilgrimer de heliga platserna de ville besöka.

2003/2004

Malteserhjälpen är en ideell förening som lyder under svensk rätt. Verksamheten startade 2003. Stadgarna är från 2004, som var det år vi fick en egentlig verksamhet.

Redan 2004 åkte ett antal medlemmar med till Lourdes. Vi deltog vidare i vårt första sommarläger för 150 handikappade/gäster i Göteborg under en veckas tid. En bal organiserades på Riddarhuset i Stockholm som genererade en intäkt på dryga 40 000 kr varav delar gavs till Birgittasystrarnas verksamhet utanför Tallinn. 2004 påbörjades även ett fortlöpande hjälpprojekt på Josephinahemmet – som är ett äldreboende ute i Blackeberg i Stockholm.

Vad har hänt sedan de första åren

Malteserhjälpen har arbetat på ett liknande sätt sedan start, där följande har utförts:

  • Besöksverksamhet – på Nyfors äldreboende i Eskilstuna, S:ta Eugenia församling eller Josephinahemmet i Stockholm där vi varit verksamma sedan 2004. Under åren har ett flertal hjälpare gjort uppskattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med gäster/äldre. Förutom besöken har även högläsning bedrivits för de äldre, vinter- och vårkonserter och en årlig utflykt.
  • Lourdes – verksamma där tills 2004-2012. Under åren har 144 hjälpare och 23 behövande gästerarbetat/deltagit på denna pilgrimsresa.
  • Soppkök – som är en nystartad verksamhet (2015) – med ett fåtal hjälpare som under en till två dagar i månaden delar ut soppa under en begränsad tid till tiggare i Stockholm. Soppa och frukt mottags tacksamt av de flesta.
  • Summer Camp – verksamma sedan 2004. Under åren har 136 hjälpare och 91 behövande gästerdeltagit i ett årligt sommarläger för handikappade i Europa. 2004 var det i Göteborg, 2005 i Tyskland 2006 i Polen, 2007 i Schweiz, 2008 i Österrike, 2009 i Spanien, 2010 i Storbritannien/Wales, 2011 i Italien, 2012 i Ungern, 2013 på Irland och i Holland 2014.

Ekonomiskt har verksamheten i princip helt finansierats av insamlingar i form av en bal/middagar i nära anslutning till firandet av Malteserordens grundare Salige Gerard. Redan 2004 hölls en bal och därefter har en årlig bal/middag hållits framtill 2012. De insamlade medlen har uppgått till över 600 000 SEK som bland annat gått till Pilgrimsfärder till Lourdes med gäster, Sommarläger med gäster och Birgittasystrarnas verksamhet i Estland. De största utbetalningarna skedde 2012, när vi donerades 200 000 SEK till Birgittasystrarna i Estlandvarav 100 000 SEK gick till projekt kopplade till dem. 50 892 SEK har därefter donerades, i den Skandinaviska Associationens namn, till insamlingen gällande översvämningen i Lourdes.

FRAMTIDEN

Vår verksamhet bygger på fantastiska människor som arbetar ideellt. Vi prioriterar inte att vara många utan att bedriva verksamhet.

Under åren som gått har Malteserhjälpen hela tiden drivits av ett fåtal personer. Konstellationerna har varit flytande, men kärnan har över tiden varit Ilona von Stryk-Aulin, Kerstin von Liechtenstein och Max von Liechtenstein. Till dessa tillkommer personer som Eskil Ingvarsson, Johan von Engeström, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Bengt Säfsten, Emma Huitric, Erik Cimini, Joakim Bergman, Mathias Neidhardt och Dag Lokrantz-Bernitz som alla har gjort synnerligen stora insatser för Malteserhjälpen. Många andra inte här nämnda har även de gjort viktiga insatser för Malteserhjälpen.

Vi har trots vår litenhet varit med i årets Summer Camp i Frankrike med 500 deltagare från 20 länder. 16 stycken (varav 6 gäster) deltog från Sverige. Vi fortsätter att besöka Josephinahemmet. Till detta tillkommer soppköksverksamheten. Vidare tillkommer mässor och medlemskvällar i syfte att hålla ihop verksamheten.

Det finns alltid många bra idéer i omlopp. Det är dock alltid implementeringen av idéerna som är svårt. Värdet i en verksamhet ligger allt som oftast i bra ledande medarbetare. När de bra ledande medarbetarna går hem för kvällen försvinner hela verksamheten.