Besöksverksamhet


Besöksverksamhet – på Nyfors äldreboende i Eskilstuna, S:ta Eugenia församling eller Josephinahemmet i Stockholm där vi varit verksamma sedan 2004.

Besöksverksamhet på Josephinahemmet i Stockholm där vi varit verksamma sedan 2004. Josephinahemmet är ett katolskt äldreboende, som drivs av Elisabethsystrar, i Blackeberg, där Malteserhjälpen sedan 2004 bedrivit besöksverksamhet.

Syftet med besöksverksamheten är att utifrån Blessed Gerards tradition tillämpa personligt ansvarstagande. Mer konkret är syftet att lära oss att hjälpa varandra, lära av varandra och att ge utan att förvänta oss belöning.

Malteserhjälpen arbetar med systrar och personal på Josephinahemmet, Nyfors äldreboende samt S:ta Eugenia, som har en daglig kontakt med de boende. Malteserhjälpens verksamhet kan delas in i tre delar:

  1. De boende besöks på förutbestämda och överenskomna datum i samband med de boendes söndagseftermiddagskaffe, där det finns utrymme till konversation eller en promenad med de boende.
  2. De boende besöks individuellt av hjälparna för högläsning eller besök, något som koordineras med Elisabethsystrarna via projektledaren.
  3. Konserter, mässor och utflykter arrangeras för de boende, där logistik och transporter av största vikt och det finns utrymme att bjuda in övriga medlemmar i Malteserhjälpen förutom projektmedlemmarna.

Under åren har ett flertal hjälpare gjort uppskattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med gäster/äldre. Förutom besöken har även högläsning bedrivits för de äldre, vinter- och vårkonserter och en årlig utflykt.

maisha_shop_slider_1

Mission Form

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

 kr. 
Personal Info

Donation Total:  kr. 10.00