Summer Camp


Sedan 2004 har 91 gäster deltagit i ett årlig sommarläger för handikappade i Europa.

Under åren har 136 hjälpare och 91 behövande gäster deltagit i ett årligt sommarläger för handikappade i Europa. 2004 var det i Göteborg, 2005 i Tyskland 2006 i Polen, 2007 i Schweiz, 2008 i Österrike, 2009 i Spanien, 2010 i Storbritannien/Wales, 2011 i Italien, 2012 i Ungern, 2013 på Irland och i Holland 2014.

maisha_shop_slider_1

Mission Form

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

 kr. 
Personal Info

Donation Total:  kr. 10.00