Bli Medlem i Malteserhjälpen

Vill du vara med och tjäna de fattiga och sjuka? Vice ordförande Magnus Kald ger en översikt om hur du kan engagera dig som medlem i Nordiska Malteserhjälpen.

AKTIVt Medlemskap i Malteserhjälpen

Aktiva medlemmar i Malteserhjälpen bör delta i minst ett hjälpprojekt och en medlemsaktivitet per år.

Vi driver för närvarande följande hjälpprojekt:

Ordinarie medlemsavgift 2017 är 200 kr.

Betala till Malteserhjälpens bankgiro: 5478-2529 Sista inbetalningsdag är den 30 juni 2017.

Stödmedlemskap

Möjlighet finns även att på andra sätt engagera sig i Malteserhjälpens verksamhet. Det finns, utöver medlemskap, också möjlighet att vara stödmedlem.

Stödmedlemskapet är ett sätt att understödja vår verksamhet och att få del av den tradition i vilken vi verkar, utan att delta aktivt i ett hjälpprojekt.

Du får som stödmedlem:

  • Löpande information om vår verksamhet genom ett enkelt halvårsbrev.
  • En inbjudan till en bal/middag i oktober där vi även organiserar tillhörande aktiviteter.

Avgiften 2017 för stödmedlemmar är 500 kr. Betala till Malteserhjälpens bankgiro: 5478-2529 Sista inbetalningsdag är den 30 juni 2017.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Du behövs!

Hej och välkommen till Nordiska Malteserhjälpens officiella hemsida!

Här hittar du information om vad vi gör, vilka vi är, och varför vi arbetar för att tjäna fattiga och sjuka medmänniskor.

Du hittar även resurser om hur du själv kan engagera dig för att hjälpa behövande i en anda av tro, hopp och kärlek.

Continue reading “Du behövs!”